Förbered dig inför bokslutet

Inför bokslut – så här blir det enklare för dig och mig!

Steg 1

Gör klart allt som har med året att göra, dvs fakturera allt som ska faktureras och se till att alla leverantörsfakturor och kvitton som hör till året kommer med.

Fundera gärna på om du har bokfört något som ska ligga på flera år, vanligast är försäkringar och de hittar vi lätt men finns det nåt annat? Förutbetald hyra, förutbetald leasing t ex. Även investeringar som kommer användas under flera år t ex maskiner, inventarier eller nybyggnationer. Dessa måste hanteras särskilt i bokslutet och om vi får den informationen från början så brukar arbetet blir effektivare.

Steg 2

Plocka fram de underlag som behövs till balansposterna.

De vanligaste är:

 • Bankkonton och lån. Jag behöver ha listor på de transaktioner som gjort på företagskontona och årsbesked för att se tillgångarna och hur stora lånen är och hur mycket räntor som betalats. Har du ett aktiebolag så vill jag ofta ha ett engagemangsbesked.
 • Information om pågående arbeten. Det är arbeten som du arbetat på men inte ännu hunnit fakturera vid bokslutsdagen. Särskilt vanligt för t ex snickare och andra som jobbar i projektform.
 • Om jag inte gör din löpande bokföring behöver jag underlag på kundfordringar som ligger obetalda samt leverantörsskulder. Balanskontona ska stämma med de som ligger obetalda.
 • Har du lager? Vi behöver uppgift om vad som finns i lager. Fråga oss gärna efter blanketter.
 • Årsbesked från ekonomiska föreningar tex Södra, HK, Lantmännen och Landshypotek
 • Information om kollektivavtal.
 • EU bidrag.

När du fått din förtryckta deklaration så sänder du även in en kopia av den till mig.

Steg 3

Ge gärna mig deklarationsfullmakt om det inte redan är gjort. Detta är något jag rekommenderar alla mina kunder att göra. Det är en lätt process och görs antingen via bank ID på Skatteverkets hemsida eller på en pappersblankett. Jag kan såklart hjälpa dig med detta.

Görs inte detta så behöver jag ofta fler underlag från dig; momsdeklarationer och arbetsgivardeklarationer gjorda under året samt utdrag från skattekontot.

Steg 4

Fundera

 • Har något särskilt hänt under året. Har du sålt en fastighet, riskerar du att få en kundfordran bestriden?
 • Tror du att några förändringar i ditt liv eller företagande är på gång? Glöm inte att vi har tystnadsplikt så du behöver inte vara orolig att berätta saker för din konsult.
 • Finns det något du vill bolla? Jag kan inte allt men ofta kan jag rekommendera någon som kan det jag inte kan.

Efter bokslut

Steg 1

Förstå ditt bokslut! Jag kan inte nog poängtera detta. Om du har frågor – tveka inte att fråga. Allt ska vara tydligt och det är mitt jobb att svara på dina frågor. Nu kan också vara ett bra läge att fundera på om din preliminärskatt ska ändras eller andra frågor som du vill ta upp med oss.

Steg 2

Godkänn din deklaration. Det vanliga är att vi skickar in din deklaration digitalt och meddelar dig när det är gjort så att du kan logga in på skatteverket.se och godkänna med bank ID. Meddela mig gärna när det är gjort!

Mötet

Det vanliga är att vi träffas två gånger, först när du lämnar in ditt material och sen när bokslutet är klart och vi har en genomgång och du får tillbaka ditt material och även det jag arbetat fram.

Ett par saker som kan vara bra att tänka på för att mötet ska bli så bra som möjligt är att:

 • Om du har frågor du vill ta upp meddela gärna det innan så vi kan förbereda oss och sätta av tillräckligt med tid. Det är också bra att ha en ”dagordning” så inget glöms.
 • Jag försöker alltid möta kunderna så bra som möjligt, tveka inte att fråga om det är något oklart.
 • Berätta gärna för oss om du har några planer inför framtiden, det är alltid bra med framförhållning så att vi kan göra det bästa för dig även långsiktigt.

Under året

Har du funderingar – tveka inte att höra av dig. Är du osäker på en verifikation så anteckna gärna antingen i systemet eller vid sidan av om det inte är bråttom. Skriv också gärna upp information som jag kan behöva.

Och kom ihåg: Jag finns här för dig, tveka inte att kontakta mig vid frågor!