Hjälp till företagen pga Coronaviruset

Efter att tagit del av den senaste informationen från Björn Lundén skrev jag inlägget nedan som i stora delar är en sammanfattning av den informationen. Jag tror att vi snart kommer få mer information som kommer komplettera denna. Sammanfattningsvis så innebär de stöd vi ser t o m idag att endast hjälpa de små enskilda näringsidkarna när/om de blir sjuka. 

Karensavdrag ersätts

11 mars – 31 maj

Karensavdrag beräknas som vanligt, och den anställde ska begära ersättning själv från Försäkringskassan, hur detta ska gå till är mycket oklart. Ersättningen är enligt sjukpenningnivå dvs något lägre ersättning än sjuklön.

Krav på läkarintyg slopas

13 mars och tillsvidare

Anställd kan vara hemma i 14 dagar utan att behöva lämna läkarintyg. Gäller även de som från första dagen i vanliga fall ska lämna och även VAB. Detta för att avlasta sjukvården.

Sjuklönekostnader ersätts

Under april och maj

Gäller även ägare till aktiebolag. Flera frågor kvar att få svar på – tex finns det något maxbelopp?

För enskilda näringsidkare gäller att de slipper karensen och får sedan en schablonersättning.

Smittbärarpenning

Om man kan vara smittad av samhällsfarlig sjukdom men skulle kunna jobba kan man få detta. Ska finnas läkarintyg.

Anstånd med skatteinbetalningar

Januari – september

Man slipper inte betala – man skjuter bara upp den under högst ett år. Anståndet ges bara till företag med god ekonomi. Gäller arbetsgivardeklarationer, preliminärskatt och moms. Moms gäller max tre månader eller att kvartal vilket gör att företagare med årsmoms inte kan ansöka om det.

Detta går att söka retroaktivt från januari via blankett 4305 men det borde snart komma bättre lösning för ansökning då denna blankett inte riktigt tar hänsy till rådande situation.

Detta kostar dock ränta (ej avdragsgill)+ anståndsavgift så ofta är det billigare att välja någon annan finansieringslösning.

Korttidspermittering

16 mars och tillsvidare (max 6 månader + 3 månader efter ansökan)

Anställda går ner i arbetstid och får lägre lön

  • 20% lägre arbetstid – minskad lön med 4% (minskad kostnad arbetsgivare -19%)
  • 40% – 6% (-36%)
  • 60% – 7,5% (-53%)

Det är endast dessa tre nivåer som är aktuella. Inkomster över brytgränsen fär statlig skatt (440 000 kr) täcks ej. Däremot täcks även arbetsgivaravgifterna.

Antingen är det möjligt att genomföra detta genom reglering i kollektivavtal eller om minst 70% av anställda skriver under på det. De övriga <30% får då jobba som vanligt.

Ges ej för:

  • Nyanställda senare än 3 månader innan ansökan.
  • Enskilda näringsidkare
  • Verksamheter som finansieras via offentliga medel.
  • Familj till arbetsgivare (barn/barnbarn/föräldrar)

Ges av Tillväxtverket och mer info finns på https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html. Den sidan uppdateras löpande så kolla gärna där för ändringar sedan denna texten skrev. Ersättningen för korttidspermission godkänns preliminärt och sedan granskas det i efterhand och det är viktigt att man gjort sitt bästa för att minska personalkostnaderna annars kan man få betala tillbaka.

Kapital till företagen

Tips för att öka likviditeten:

  • Rätt preliminärskatt. Går även att ändra retroaktivt för föregående år om du vet att du har pengar att få tillbaka på skatten.
  • Riksbanken lånar ut 500 miljarder och Finansinspektionen har minskat krav på bankernas buffert så det finns möjlighet att låna.
  • Fi vill slopa amorteringskraven temporärt för hushållen.

Arbetsrättsliga funderingar

Får anställd vara hemma pga oro? Nej, men försök lösa det!

Får anställd vara hemma om barnen inte får gå i skolan? Staten har lovat att den anställde inte ska drabbas om det beslutas om stängda skolor.

Anställd kommer hem från tjänsteresa och kan vara smittad? Säger arbetsgivaren att den anställda ska vara hemma så ska den utbetala lön.

Om man återkallar semester så kan arbetsgivaren få betala skadestånd – åtminstone på direkta kostnader (t ex om den anställde bokat en resa) Man kan inte heller tvinga sina anställda att ta semester när man önskar med kort varsel.